Notowania

EMONT: strona spółki
11.10.2018, 14:17

ELM Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Rozbudowa zakładu produkcyjnego UMICORE w Nowej Rudzie.
Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. W ocenie Zarządu podpisana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018/2019 r.

Inne komunikaty