Notowania

NOVINA: strona spółki
15.10.2018, 15:01

NOV Publikacja ogłoszenia o ofercie nabycia akcji serii C przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru

Zarząd Novina S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 3 października 2018 roku w zakresie publikacji treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Emitenta w tym samym dniu, informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w dniu dzisiejszym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące warunków oferty nabycia akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz realizacji prawa poboru.
Jednocześnie zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje wzór formularza zapisu na akcje jak i pełną treść ww. ogłoszenia dotyczącego emisji akcji serii C.

Załączniki

Inne komunikaty