Notowania

PULAWY: strona spółki
26.10.2018, 14:31

ZAP Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 3 października 2018 r. zawierającego pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z Elektrownią Puławy Sp. z o.o., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 504 KSH, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z Elektrownią Puławy Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną). Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty