Notowania

GPW: strona spółki
30.10.2018, 21:57

GPW QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego


Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-10
GPW Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
37,40
-1,07
2019-10-03
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2019 r.
40,05
-2,87
2019-10-01
GPW Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 października 2019 r.
40,05
-2,62
2019-10-01
GPW Powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
40,05
-2,62
2019-10-01
GPW Zmiana treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 1 października 2019 r.
39,95
+0,13
2019-09-04
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
40,10
-0,37
2019-08-07
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 sierpnia 2019 r.
40,00
-0,13
2019-08-06
GPW Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 sierpnia 2019
39,40
+1,52
2019-07-31
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
38,90
0,00
2019-07-15
GPW Złożenie weksla zabezpieczającego wykonanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w zakresie budowy platformy transakcyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
43,90
+0,91