Trwa ładowanie...
bETDnweZ
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-11-09
GPW QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
44,12
-2,67
2021-11-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)
44,58
+0,18
2021-11-03
GPW Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł
44,58
+0,09
2021-10-08
GPW Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł
44,00
+0,18
2021-10-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy ws. podpisania z NCBR umowy na dofinansowanie prac związanych z budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-10-04
GPW Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia prac nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-09-21
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
42,68
-2,72
2021-09-21
GPW Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
42,68
-2,72
2021-09-16
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
43,52
+0,18
2021-06-22
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 czerwca 2021 r.
48,30
+0,17
2021-06-21
GPW Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 r.
48,30
0,00
2021-06-21
GPW Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
48,00
+0,63
2021-06-21
GPW Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.
48,00
+0,42
2021-05-31
GPW Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.
49,10
0,00
2021-05-28
GPW Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A zwołane na dzień 21 czerwca 2021 r.
50,00
0,00
2021-05-27
GPW QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
48,88
+1,60
2021-05-24
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
47,36
+2,28
2021-05-18
GPW Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020
47,90
-0,17
2021-05-13
GPW Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020
48,30
-1,49
2021-04-29
GPW Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020
47,40
-0,63
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona
bETDnwfH