Trwa ładowanie...
Notowania

Opis spółki

Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.

Dane szczegółowe

Pełna nazwa firmy
GPW SA
Adres
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Telefon
+48 22 6283232
Fax
+48 22 6281754
Adres www
www.gpw.pl
E-mail
gpw@gpw.pl
Prezes
Dietl Marek
NIP
5260250972
Regon
012021984
KRS
0000082312
ISIN
PLGPW0000017
Numer EKD
6611Z
EKD
zarządzanie rynkami finansowymi
Audytor

Udział w indeksach

IndeksPakietProcentowy wpływ na indeks (%)Wpływ na zmianę indeksu (%)Udział w obrocie indeksu (%)
mWIG40
27 199 000
1,5700
+0,0206
1,38
mWIG40dvp
27 199 000
1,5700
+0,0206
0,00
mWIG40TR
27 199 000
1,5700
+0,0206
1,38
WIG
27 199 000
0,3000
+0,0039
0,11
WIG-ESG
24 479 000
0,4200
+0,0056
0,11
WIG-Poland
27 199 000
0,3100
+0,0040
0,11
WIG140
27 199 000
0,3100
+0,0041
0,11
WIGdiv
27 199 000
3,3900
+0,0444
0,44

Władze

Nazwisko i imięFunkcjaData objęcia stanowiska
Dietl Marek
prezes zarządu
2017-09-26
Borowski Piotr
członek zarządu
2018-06-12
Olszewska Izabela
członek zarządu
2018-08-01
Młodkowski Adam
członek zarządu
2022-07-26
Kułakowski Dariusz
członek zarządu
2018-08-01
Gorgoń Monika
członek zarządu
2022-08-18
Kaczmarski Dominik
przewodniczący RN
2020-06-23
Bałabanow Michał
sekretarz RN
2020-06-23
Flakiewicz Izabela
członek RN
2021-06-21
Sudol Eva
członek RN
2023-06-26
Szyszka Adam
członek RN
2020-06-23
Krawczyk Janusz
członek RN
2020-06-23

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)Udział w akcjach (%)Liczba głosów (szt.)Udział w głosach (%)Data aktualizacji pakietuData zmiany ogólnej liczby głosów
Ogółem
41 972 000
100,00
56 744 470
100,00
2019-03-14
2019-03-14
Skarb Państwa
14 688 470
34,99
29 390 940
51,79
2023-06-26
2023-06-26

Zatrudnienie

RokLiczba pracowników
2022
275
2021
258
2020
260
2019
230
2018
208
2017
193
2016
187
2015
205
2014
208
2013
205
2012
211
2011
213
2010
209

Emisje

Opis operacjiData decyzji WZALiczba akcji (tys.)Cena emisyjnaCena nominalnaData operacji na GPW
renumeracja akcji
2010-07-30
1,00
renumeracja akcji
2008-08-19
1,00
split 1:700
2008-05-21
1,00
akcje zwykłe
2007-01-01
59 960
700,00
akcje założycielskie
1991-04-12
60 000
100,00
100,00
renumeracja akcji
1,00