Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q42021Q32021Q22021Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów107 51154 17761 10272 660
Zysk (strata) z działalności operacyjnej45 97918 74427 65428 947
Zysk (strata) brutto49 30417 533127 61026 995
Zysk (strata) netto41 35714 158122 74621 800
Przepływy netto23 213217 749-100 491-9 385
Przepływy netto z działalności operacyjnej59 234120 03524 41261 263
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-36 372201 631-120 006-68 358
Przepływy netto z działalności finansowej351-103 917-4 897-2 290
Aktywa razem1 410 688936 0551 043 958941 226
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania442 831340 550462 612371 672
Zobowiązania długoterminowe44 206162 541160 651152 484
Zobowiązania krótkoterminowe398 625178 009301 961219 188
Kapitał własny967 211595 505581 346569 554
Kapitał zakładowy63 86563 86563 86563 865
Liczba akcji (tys. szt.)41 972,0041 972,0041 972,0041 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)23,0414,1913,8513,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,980,342,920,52
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów253 021256 133336 081
Zysk (strata) z działalności operacyjnej95 540115 005156 302
Zysk (strata) brutto191 120191 141149 837
Zysk (strata) netto174 425168 680119 320
Przepływy netto30 74190 42196 850
Przepływy netto z działalności operacyjnej119 493119 411191 077
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej21 94975 40848 448
Przepływy netto z działalności finansowej-110 701-104 398-142 675
Aktywa razem951 994870 6481 256 817
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania340 602322 899383 331
Zobowiązania długoterminowe38 079274 024283 502
Zobowiązania krótkoterminowe302 52348 87599 829
Kapitał własny611 392547 749872 881
Kapitał zakładowy63 86563 86563 865
Liczba akcji (tys. szt.)41 972,0041 972,0041 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,5713,0520,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,164,022,84
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport