Notowania

AQT Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 05.11.2018 r.

Zarząd Aquatech S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które miało miejsce w dniu 05 listopada 2018 w Warszawie.
Babiński Wojciech - Liczba głosów: 69 689 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym NWZA: 69.91% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59.06% 2. Babińska Beata - Liczba głosów: 30 000 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym NWZA: 30.09% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 25.42%

Inne komunikaty