Notowania

ELB Szacunkowe dane finansowe za III kwartały 2018 r.

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za okres III kwartałów 2018 roku tj. od 1.01.2018 r. do 30.09.2018 r.
Wstępne szacunki wybranych danych za III kwartały 2018 roku przedstawiają się następująco: ELEKTROBUDOWA SA: Zamówienia 365,4 mln zł, Przychody ze sprzedaży 484,2 mln zł, Strata netto 46,1 mln zł. Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA: Przychody ze sprzedaży 513,6 mln zł, Strata netto 55,1 mln zł, Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 55,1 mln zł. Powyższe wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za III kwartały 2018 roku, którego publikacja nastąpi 15 listopada 2018 r.

Inne komunikaty