Notowania

PLAYWAY: strona spółki
8.11.2018, 23:28

PLW Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Live Motion Games Sp. z o.o.

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 8.11.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Live Motion Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Live Motion”) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Live Motion z kwoty 25.000 zł do kwoty 100.000 zł poprzez emisję 300 szt. nowych udziałów.
Nowe udziały zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników (w tym Spółkę) oraz nowego wspólnika za łączną kwotę 165 tys. zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS udziały w kapitale zakładowym Live Motion będą przedstawiać się w następujący sposób: a) Spółka - 69 %; b) osoby fizyczne – 21%; c) nowy wspólnik – 10%.

Inne komunikaty