Notowania

CPG QS 3/2018: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego


Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2018-12-30
CPG Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.
5,20
0,00
2018-12-30
CPG Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce.
5,20
0,00
2018-12-21
CPG Zawarcie umowy kredytowej i istotna zmiana umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta
6,00
+5,00
2018-12-14
CPG Informacja o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany statutu Capital Park S.A. oraz o przyjęciu przez Radę Nadzorczą Capital Park S.A. tekstu jednolitego statutu.
4,96
+2,82
2018-12-03
CPG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku – korekta raportu bieżącego 38/2018
4,58
+0,44
2018-12-03
CPG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku
4,58
0,00
2018-11-29
CPG Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
4,86
-4,94
2018-11-29
CPG Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce
4,86
-4,94
2018-11-28
CPG Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 28 listopada 2018 roku
4,86
0,00
2018-11-27
CPG Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2018 roku
4,86
0,00