Notowania

MBF Umowa Inwestycja z firmą Turbo Projekt Sp. z o.o. ws. rozwoju brandu TurboGrosik oraz ustalenia warunków współpracy

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, Spółka”) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 24/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego ze spółką Turbo Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Turbo Projekt”, „TP”) oraz w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 36/2018 z dnia 2 października 2018 roku w sprawie przedłużenia negocjacji, niniejszym zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2018 roku otrzymał podpisaną zwrotnie Umowę Inwestycyjną zawartą w dniu 31 październik 2018 roku pomiędzy MBF Group S.A. a spółką Turbo Projekt Sp z o.o. („Umowa”).
TP jest podmiotem, który w wyniku umów przelewu praw i przejęcia obowiązków jest związany Umową o Współpracy z panem Kamilem Grosickim, profesjonalnym zawodnikiem piłki nożnej, członkiem Reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. TP dysponuje udzielonym przez pana Kamila Grosickiego prawem wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku, rozumianego w szczególności jako utrwalony w formie graficznej lub fotografii obraz wzmiankowanego piłkarza, w tym zapis głosu oraz zapis w formie pisemnej lub graficznej jego imienia i nazwiska oraz prawem do nazwy (marki) „TurboGrosik Energy Drink”, „Turbo Grosik”, „TurboGrosik” w związku z produkcją, dystrybucją, wprowadzaniem do obrotu oraz reklamą napoju energetycznego. W pierwszej kolejności Zarząd Spólki informuje, iż na mocy wzmiankowanej Umowy Emitent oraz Turbo Projekt podjęły decyzję o zawiązaniu kluczowej i na wyłączność współpracy w zakresie: a. rozwoju projektu związanego z produkcją i sprzedażą produktów pod marką „TurboGrosik”. b. dynamicznej ekspansji i rozwoju przedsięwzięcia związanego z managementem, reprezentacją i zarządzaniem interesami osób publicznie znanych, w szczególności, lecz niewyłącznie: obecnych lub byłych sportowców, aktorów, prezenterów, piosenkarzy, modelek, celebrytów, polityków itd. c. pozyskania kapitału na rozwój przedsięwzięcia ze wsparciem MBF w drodze emisji akcji, obligacji lub tokenów opartych na technologii blockchain. d. organizacji wprowadzenia spółki akcyjnej zawiązanej w celu rozwinięcia projektu na rynek giełdowy regulowany GPW pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego lub rynek giełdowy alternatywny NewConnect pod nadzorem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie zarząd Emitneta informuje, że przedmiotem Umowy jest ponadto określenie wzajemnych praw i obowiązków stron oraz warunków i zasad współpracy związanych z rozwojem oraz finansowym wsparciem przedsięwzięcia, tj: a. zasadniczych warunków zorganizowania dofinansowania Projektu przez MBF lub podmioty wskazane przez MBF lub/i TP, b. założeń, zgodnie z którymi strony zawiążą spółkę akcyjną, która będzie prowadziła, rozwijała i realizowała projekt, c. określenie udziału i roli pana Kamila Grosickiego w projekcie, w tym jego wynagrodzenia oraz zaangażowanie osobiste i kapitałowe w docelowej spółce akcyjnej, d. określenie udziału i roli osób, powszechnie znanych i szanowanych, które będą dołączać do projektu, włącznie z ich zaangażowaniem osobistym i kapitałowym, e. analiza możliwości oraz przygotowanie dokumentacji związanej z pozyskaniem finansowania ze środków unijnych. Strony Umowy z należytą starannością podejmą wszystkie działania w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy, w tym złożą przewidziane w niej oświadczenia i zawiadomienia. Dodatkowo zaś Emitent i TP zobowiązały się, że zakresie działalności konkurencyjnej każda ze stron nie prowadzić rozmów i negocjacji z podmiotami trzecimi w zakresie realizacji projektu. Niezależnie od powyższego na mocy poszczególnych postanowień Umowy TP zobowiązała się do końca 2018 roku, a także w dalszym okresie działania przedsiębiorstwa, pozyskać do współpracy kolejnych powszechnie znanych, szanowanych i lubianych osobistości sportu i telewizji, które będą zainteresowane współpracą lub zaangażowaniem finansowym w projekt. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty