Notowania

TBULL: strona spółki
29.11.2018, 23:31

TBL Wyniki finansowe za trzy kwartały 2018 r.

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w załączeniu przekazuje wyniki finansowe Spółki (wybrane pozycje) za trzy pierwsze kwartały 2018 r., wraz z danymi porównawczymi.

Załączniki

Inne komunikaty