Notowania

FITEN: strona spółki
30.11.2018, 16:06

FTN Zawarcie aneksu do porozumienia z bankami finansującymi Spółkę

W dniu 30.11.2018 roku FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka) podpisała aneks do zawartego w dniu 11 kwietnia 2017 roku trójstronnego porozumienia z bankami finansującymi Spółkę tj. bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka informowała o zawarciu porozumienia raportem bieżącym ESPI nr 5/2017). Zgodnie z zawartym aneksem wydłużony został do dnia 31 marca 2019 roku termin na odbycie zgromadzenia wierzycieli w ramach toczącego się Postępowania Sanacyjnego oraz zostały wydłużone do dnia 31.03.2019 roku terminy spłaty limitów kredytowych przyznanych przez ING Bank Śląski S.A. oraz mBank S.A.

Inne komunikaty