Notowania

MORIZON: strona spółki
6.12.2018, 17:33

MZN Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 grudnia 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji (UE) nr 596/2014, przez Sui Generis Investments Ltd. ("Zawiadamiający"), tj. podmiot powiązany z Panem Dariuszem Piszczatowskim, pełniącym jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, w ramach którego Spółka powzięła informację o zbyciu przez Zawiadamiającego w dniu 3 grudnia 2018 roku łącznie 8.500 akcji Emitenta. Wszystkich transakcji dokonano na rynku akcji GPW.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej. Osoby reprezentujące spółkę: Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty