Notowania

TOYA: strona spółki
14.12.2018, 13:00

TOA Aneks z dnia 14 grudnia 2018 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2018r. TOYA S.A. zawarła z Bankiem Handlowym S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 13 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10 (dalej: „Umowa”), o której mowa w Prospekcie emisyjnym w pkt 25.1.4.
Na mocy przedmiotowego aneksu: a) została podwyższona dotychczasowa kwota dostępnego kredytu z 30.000.000,00 zł do 40.000.000,00 zł. b) data ostatecznej spłaty kredytu została ustalona na dzień 13 grudnia 2019 r. c) została podwyższona kwota zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zastawu w postaci środków obrotowych z najwyższej sumy zabezpieczenia 14.000.000,00-zł. do 25.000.000,00-zł. Pozostałe warunki Umowy pozostały bez istotnych zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty