Notowania

DENTAMDC: strona spółki
20.12.2018, 12:57

DAM Akceptacja wyłączenia prawa poboru oraz ceny emisyjnej akcji serii K przez Radę Nadzorczą

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia pozbawienia przez Zarząd w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy).
Podjęcie ww. uchwały otwiera drogę do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii K, która jest istotna dla poprawy niekorzystnej struktury kapitałowej Spółki.

Inne komunikaty