Notowania

KLON: strona spółki
27.12.2018, 14:45

KLN Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

Zarząd KLON SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018r. otrzymał w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta od MERA S.A., będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta Adamem Konecznym oraz członkami Rady Nadzorczej Emitenta Panem Rolandem Steyer i Panią Anetą Narejko.
Treść powiadomienia Emitent przekazujemy w załączniku do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty