Notowania

MERA: strona spółki
27.12.2018, 15:15

MER Zbycie znaczącego pakietu akcji.

Zarząd MERA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że podpisane zostały umowy pomiędzy MERA S.A., a T5 sp. z o. o. (spółką powiązaną z akcjonariuszem MERA SA tj. Panią Joanną Traka) dotyczące sprzedaży oraz pożyczki przez MERA S.A. na rzecz T5 sp. z o. o. akcji KLON SA.
Umowy sprzedaży i pożyczki zawarte zostały na łączny wolumen 4,5 mln sztuk akcji KLON SA. Transakcja ma na celu umożliwienie kontynuacji działań pozwalających na realizację procesu dalszego rozwoju spółki KLON SA oraz realizację części zysków z posiadanych aktywów przez MERA SA.

Inne komunikaty