Notowania

AQT Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki AQUATECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram raportów okresowych, jakie będą publikowane w 2019 roku.
Raporty kwartalne: Raport za IV kwartał 2018 - data publikacji 12 lutego 2019 r., Raport za I kwartał 2019 - data publikacji 14 maja 2019 r., Raport za II kwartał 2019 - data publikacji 13 sierpnia 2019 r., Raport za III kwartał 2019 - data publikacji 12 listopada 2019 r. Raport roczny za 2018 - data publikacji 26 kwietnia 2019 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Inne komunikaty