Notowania

PEM Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) oraz 69 ust. 2 pkt. 1) lit. a) w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez CKS Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-04-17
PEM SA-RS 2018
22,00
0,00
2019-04-17
PEM R /: formularz raportu rocznego
22,00
0,00
2019-01-30
PEM Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
25,00
0,00
2019-01-03
PEM Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
24,50
0,00
2019-01-01
PEM Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
24,20
+3,31
2018-11-28
PEM Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
26,00
0,00
2018-11-22
PEM Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
25,40
-0,39
2018-11-20
PEM Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
24,90
+2,41
2018-11-08
PEM QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25,80
-3,88
2018-10-05
PEM Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
30,00
+3,00