Notowania

PLAYWAY: strona spółki
4.01.2019, 20:41

PLW Popremierowy raport sprzedażowy dot. gier House Flipper, CMS 18 i Thief Simulator - aktualizacja

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2018, nr 59/2018 oraz nr 64/2018 informuje, iż na dzień 31.12.2018 r. do sprzedaży do klientów w sklepach online, oraz w dystrybucji detalicznej trafiło ponad 700 tys. szt. gry House Flipper, ponad 640 tys. szt. gry Car Mechanic Simulator 2018 oraz ponad 165 tys. szt. gry Thief Simulator.
Jednocześnie Spółka dodaje, że lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej Spółki tzw. Steam Wishlist na dzień 31.12.2018 r. przekracza liczbę 4 mln.

Inne komunikaty