Notowania

PLAYWAY: strona spółki
4.01.2019, 20:51

PLW Zawiązanie spółki Circle Games S.A.

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 4.01.2019 r. Spółka oraz osoby fizyczne zawiązały spółkę akcyjną pod firmą Circle Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Komarówce Podlaskiej („Circle Games”).
Kapitał zakładowy Circle Games wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1.000.000 szt. akcji o wartości nominalnej po 0,1 zł każda. Akcjonariusze objęli akcje w kapitale zakładowym w następujący sposób: a) Spółka – 690.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 69.000 zł; d) osoby fizyczne - 310.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 31.000 zł. Udział poszczególnych stron w kapitale zakładowym Circle Games będzie przedstawiał się w następujący sposób: a) Spółka - 69%; b) osoby fizyczne – 31%. Głównym przedmiotem działalności Circle Games będzie portowanie gier z portfolio grupy kapitałowej Spółki na urządzenia VR oraz na urządzenia mobilne. Pierwszą przeportowaną grą będzie Cooking Simulator VR, a następnie Cooking Simulator na urządzenia mobilne.

Inne komunikaty