Notowania

ECHO: strona spółki
7.01.2019, 12:59

ECH Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

Zarząd spółki Echo Investment S.A. przekazuje miesięczną informację o liczbie mieszkań sprzedanych i przekazanych klientom przez Grupę Echo Investment.
Liczba mieszkań przekazana klientom - 254 mieszkania przekazane w grudniu 2018 r., w porównaniu do 98 mieszkań przekazanych w grudniu 2017 r.; - 950 mieszkań przekazanych w 2018 r., w porównaniu do 1 019 mieszkań przekazanych klientom w 2017 r. Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań - 142 umów zawartych w grudniu 2018 r., w porównaniu do 194 umów w grudniu 2017 r.; - 986 umów zawartych w 2018 r., w porównaniu do 1 427 umów zawartych w 2017 r.

Inne komunikaty