Notowania

EMONT: strona spółki
10.01.2019, 14:46

ELM Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – wykonanie rozbudowy budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach.
Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie Elektromont S.A. będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-04-12
ELM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 20 maja 2019 r.
0,46
0,00
2019-04-10
ELM Istotna informacja
0,45
0,00
2019-03-29
ELM Istotna informacja
0,42
0,00
2019-03-15
ELM Istotna informacja
0,50
0,00
2019-03-07
ELM Istotna informacja
0,43
0,00
2019-02-22
ELM Istotna informacja
0,47
0,00
2019-02-21
ELM Istotna informacja
0,51
+3,92
2019-02-13
ELM Istotna informacja
0,55
-5,45
2019-02-04
ELM Otrzymanie Aneksu
0,50
0,00
2019-01-10
ELM Istotna informacja
0,50
0,00