Notowania

CZT Zmiana w składzie Rady Nadzorczej „Czerwona Torebka” S.A.

Zarząd spółki „Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje, iż dnia 10 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (z jednoczesną rezygnacją z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Spółki) z dniem 10 stycznia 2019 r. przez Pana Mateusza Świtalskiego, skierowane do Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.

Inne komunikaty