Notowania

FAMUR: strona spółki
11.01.2019, 16:55

FMF Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 stycznia 2019 r. otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ("MAR") od TDJ Equity I sp. z o.o. („Zawiadamiający”) – osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta - Panem Tomaszem Domogałą oraz Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - Panem Czesławem Kisielem.
Powiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 57.476.321 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta przez spółkę TDJ Equity I sp. z o.o., przeprowadzonej w drodze transakcji pakietowych zawartych w dniu 09.01.2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-01-14
FMF Korekta raportu bieżącego nr 6/2019 w sprawie zawiadomienia Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
4,92
-0,41
2019-01-14
FMF Korekta raportu bieżącego nr 5/2019 w sprawie zawiadomienia TDJ S.A w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
4,92
-0,41
2019-01-14
FMF Korekta raportu bieżącego nr 4/2019 w sprawie zawiadomienia akcjonariusza - TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
4,92
-0,41
2019-01-11
FMF Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
4,88
+0,82
2019-01-11
FMF Zawiadomienie TDJ S.A w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
4,88
+0,82
2019-01-11
FMF Zawiadomienie akcjonariusza - TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
4,88
+0,82
2019-01-11
FMF Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
4,88
+0,61
2019-01-09
FMF Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
5,50
-11,45
2019-01-08
FMF Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
5,52
-0,36
2018-12-21
FMF Zawiadomienie TDJ S.A w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
5,32
0,00