Notowania

FAMUR: strona spółki
11.01.2019, 16:55

FMF Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 stycznia 2019 r. otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ("MAR") od TDJ Equity I sp. z o.o. („Zawiadamiający”) – osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta - Panem Tomaszem Domogałą oraz Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - Panem Czesławem Kisielem.
Powiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 57.476.321 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta przez spółkę TDJ Equity I sp. z o.o., przeprowadzonej w drodze transakcji pakietowych zawartych w dniu 09.01.2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty