Notowania

01C Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art.70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(,,ustawa o ofercie'')
Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym tj. 10 stycznia 2019 rokuwspólnego zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od akcjonariuszy Max Welt Holdings Limited oraz Max Welt Holdings LP. Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty