Notowania

OTLOG: strona spółki
11.01.2019, 18:01

OTS Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (11.01.2019 r.)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r., w związku z odbyciem w dniu 11 stycznia 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy wraz z załącznikami (listą obecności, oświadczeniem Emitenta o wyznaczeniu Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz jednocześnie informuje, że obligatariusze uczestniczący w Zgromadzeniu nie powzięli uchwał o treści wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia stanowiącym załącznik do raportu bieżącego nr 62/2018.

Załączniki

Inne komunikaty