Notowania

WIELTON: strona spółki
12.01.2019, 16:50

WLT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 8 lutego 2019 r. i projekty uchwał.

Zarząd Wielton S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lutego 2019 r. (NWZ) oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad NWZ.

Załączniki

Inne komunikaty