Notowania

MOJ: strona spółki
23.01.2019, 10:05

MOJ Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) Zarząd spółki MOJ S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
Terminy publikacji "Raportów okresowych" w 2019 roku. Nazwa Opis Okres Data publikacji S.A.-R Raport roczny 2018 r. 2019-04-27 S.A.-Q Raport kwartalny I kwartał 2019 r. 2019-05-28 S.A.-Q Raport kwartalny III kwartał 2019 r. 2019-11-26 S.A.-P Raport półroczny I półrocze 2019 r. 2019-08-29 Spółka informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku i II kwartał 2019 roku.

Inne komunikaty