Notowania

OTLOG: strona spółki
24.01.2019, 17:04

OTS Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 roku

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku, Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) przekazuje w załączniku opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E mającą związek z projektem uchwały do pkt 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 18 lutego 2019 roku.

Załączniki

Inne komunikaty