Notowania

BRAS: strona spółki
1.02.2019, 17:23

BSA Warunkowa sprzedaż współudziału w użytkowaniu nieruchomości gruntowej

Zarząd Bras S.A. (dalej Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 01 lutego 2019 r., została podpisana warunkowa umowa sprzedaży udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej w Grodzisku Wielkopolskim, powiat grodziski, województwo wielkopolskie przy ulicy Poznańskiej, o powierzchni 0,1151 ha. Warunkiem umowy jest, że gmina Grodzisk Wielkopolski nie wykona przysługującego jej prawa pierwokupu.
Emitent o nabyciu informował w komunikacie ESPI 8/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku. Decyzja o sprzedaży została podyktowana brakiem nabycia pozostałych części udziałów od drugiego współużytkownika wieczystego w/w nieruchomości, a także otrzymaniem lukratywnej oferty sprzedaży za kwotę 50.000 zł, co stanowi kwotę o 20% wyższą od ceny zakupu – za którą udział został sprzedany.

Inne komunikaty