Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-12-19
BSA Korekta raportu ESPI 11/2022
0,24
0,00
2022-12-14
BSA Wskazanie terminu wydania uzgodnień warunków realizacji farmy fotowoltaicznej Serby
0,24
0,00
2022-11-16
BSA Informacja w sprawie opóźnienia publikacji jednostkowego i skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2021
0,24
0,00
2022-09-19
BSA Wysłanie uzupełnień wymaganych do wydania decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej Serby
0,24
0,00
2022-06-22
BSA Otrzymanie pisma dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej Serby
2022-04-11
BSA Zmniejszenie stanu posiadania akcji New Tech Venture S.A.
0,28
0,00
2022-04-05
BSA Złożenie wniosku o warunki przyłączeniowe dla Farmy Fotowoltaicznej o mocy 2,5 MW w Pniewach
0,32
-2,67
2022-03-23
BSA Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.03.2022 r.
0,33
0,00
2022-03-06
BSA Zakup aktywów o znacznej wartości
0,32
0,00
2022-02-18
BSA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu
0,31
+2,56
2022-02-17
BSA Realizacja przygotowania farmy fotowoltaicznej w Pniewach
0,33
0,00
2022-02-16
BSA Złożenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko Farmy Fotowoltaicznej w gminie Głogów
0,31
0,00
2021-12-18
BSA Złożenie zapisu na akcje serii R spółki New Tech Venture S.A.
0,32
0,00
2021-12-12
BSA Złożenie Opinii, oceny przyrodniczej terenu farmy fotowoltaicznej do Urzędu Gminy Głogów
0,34
0,00
2021-12-07
BSA Złożenie zapisu na akcje serii R spółki New Tech Venture S.A.
0,32
+7,13
2021-12-05
BSA Informacja o podmiocie zainteresowanym odbiorem energii wyprodukowanej w farmie fotowoltaicznej w gminie Głogów
0,30
+2,02
2021-11-25
BSA Zawarcie umowy o współpracy w zakresie farm fotowoltaicznych
0,36
+0,70
2021-10-20
BSA Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2021 r.
0,47
0,00
2021-09-22
BSA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu
0,55
0,00
2021-09-22
BSA Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A. poniżej progu 5%
0,52
+5,78
  • Poprzednia strona
  • z 6
  • Następna strona