Trwa ładowanie...
Notowania
BRAS: strona spółki
16.11.2022, 22:39

BSA Informacja w sprawie opóźnienia publikacji jednostkowego i skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2021

W związku z zapytaniami akcjonariuszy kierowanymi do Emitenta dotyczącymi powodów opóźnienia publikacji jednostkowego i skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2021 rok („Raport Roczny za 2021 rok”)(„Opóźnienie”) Zarząd spółki BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", „Emitent”) niniejszym informuje, że powodem Opóźnienia jest konieczność przeprowadzenia powtórnego badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018, 2019 i 2020 („Sprawozdania”).
Przyczyną konieczności powtórnego badania Sprawozdań jest fakt, iż badający Sprawozdania Pan Roman Kręciszewski kluczowy biegły rewident firmy audytorskiej – Biuro Usług Rachunkowych „Bilans” w Toruniu („Firma Audytorska”), został skreślony prawomocnie z rejestru biegłych rewidentów z dniem 3 lipca 2018 roku, o czym nie poinformował Emitenta, natomiast podpisał z Emitentem umowy na przeprowadzenie badań Sprawozdań oraz złożył Emitentowi oświadczenia potwierdzające że Firma Audytorska jest firmą audytorską w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”) i spełnia wymogi w niej określone, w tym wymóg dotyczący wpisu na listę firm audytorskich, wprowadzając tym samym Emitenta w błąd. W związku z powyższym Emitent informuje, że zgłosił informację o poniesieniu przez Spółkę szkody do właściwych organów i zamierza dochodzić swoich roszczeń od Firmy Audytorskiej. Należy podkreślić, że Emitent jest stroną poszkodowaną. Jednocześnie, Emitent pragnie zapewnić, że podjął wszelkie działania związane z koniecznością przeprowadzenia ponownych badań sprawozdań, w tym przede wszystkim w znalezieniu firmy audytorskiej dysponującej odpowiednimi pracownikami, doświadczeniem w badaniu podobnych jednostek oraz czasem, a także spełniającą wymóg niezależności oraz inne wymogi wskazane w ustawie. Informacje o podpisaniu umowy na badanie Sprawozdań zostanie przekazana w kolejnym raporcie bieżącym Spółki.

Inne komunikaty