Trwa ładowanie...
bDZKqZXF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów614694495659
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5914542191
Zysk (strata) brutto437-211-2752
Zysk (strata) netto397-229-3141
Przepływy netto-88-50158-121
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 021-37838176
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6571 20330
Przepływy netto z działalności finansowej-453-875117-297
Aktywa razem36 23336 70836 65330 066
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 28114 15221 46914 851
Zobowiązania długoterminowe8 9839 8189 8519 664
Zobowiązania krótkoterminowe4 2984 33411 6185 187
Kapitał własny22 95222 55515 18415 215
Kapitał zakładowy10 42010 42010 42010 420
Liczba akcji (tys. szt.)50 851,2050 851,2050 851,2050 851,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,450,440,300,30
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,00-0,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 4632 6842 6822 710
Zysk (strata) z działalności operacyjnej437861729463
Zysk (strata) brutto251279206-49
Zysk (strata) netto177217206-49
Przepływy netto-101138-11518
Przepływy netto z działalności operacyjnej8571 2375251 652
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej547-89240-137
Przepływy netto z działalności finansowej-1 505-1 010-880-1 497
Aktywa razem36 23330 18730 53330 839
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 28114 99415 55716 069
Zobowiązania długoterminowe8 9839 49610 49410 691
Zobowiązania krótkoterminowe4 2985 4985 0635 378
Kapitał własny22 95215 19314 97614 770
Kapitał zakładowy10 42010 42010 42010 420
Liczba akcji (tys. szt.)50 851,2050 851,2050 851,2050 851,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,450,300,290,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZKqZYn