Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów910839719663
Zysk (strata) z działalności operacyjnej214113203104
Zysk (strata) brutto691513953
Zysk (strata) netto61912648
Przepływy netto162-35103-99
Przepływy netto z działalności operacyjnej485259307223
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5-11120
Przepływy netto z działalności finansowej-318-283-216-322
Aktywa razem36 28139 37237 50635 911
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 03615 96914 11112 643
Zobowiązania długoterminowe7 9468 3288 2858 437
Zobowiązania krótkoterminowe6 0907 6415 8274 207
Kapitał własny22 24623 40323 39523 268
Kapitał zakładowy18 02018 02018 02018 020
Liczba akcji (tys. szt.)88 851,2088 851,2088 851,2088 851,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,250,260,260,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 7342 4232 7732 682
Zysk (strata) z działalności operacyjnej693438841729
Zysk (strata) brutto473252248206
Zysk (strata) netto442178199206
Przepływy netto111-101137-115
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 073-5691 259525
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-65-5 835-35240
Przepływy netto z działalności finansowej-8966 303-1 086-880
Aktywa razem37 50636 23430 18830 533
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 11113 28115 01315 557
Zobowiązania długoterminowe8 2858 9839 82210 494
Zobowiązania krótkoterminowe5 8274 2985 1915 063
Kapitał własny23 39522 95315 17514 976
Kapitał zakładowy18 02010 42010 42010 420
Liczba akcji (tys. szt.)88 851,2050 851,2050 851,2050 851,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,260,450,300,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)