Trwa ładowanie...
Notowania
BRAS: strona spółki
11.04.2022, 23:10

BSA Zmniejszenie stanu posiadania akcji New Tech Venture S.A.

Zarząd Bras S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 11 kwietnia 2022 roku dokonał sprzedaży 500 000 akcji spółki New Tech Venture S.A. zmniejszając tym udział w kapitale zakładowym w/w podmiotu do poziomu 49,90%. Posiadane przez Emitenta akcje New Tech Venture S.A. stanowią inwestycję krótkoterminową.

Inne komunikaty