Notowania

LUKARDI: strona spółki
4.02.2019, 18:52

LUK Korekta rb 1/2019 - Informacja w sprawie planu połączenia spółki Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w opublikowanym w załączniku planie połączenia wystąpiła oczywista pomyłka pisarska w dacie uzgodnienia planu połączenia. Zamiast daty 17 stycznia 2019 r. winno być 29 stycznia 2019 r. Zarząd informuje, że na podpisanym dokumencie skorygowano już ww. pomyłkę. Pozostała treść załącznika nie uległa zmianie. Za oczywistą pomyłkę przepraszamy.

Inne komunikaty