Notowania

BPN Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za IV kwartał 2018 r.

Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2018, tj. za okres 01.10.2018-31.12.2018 r.
Dane jednostkowe: Przychody: 6,76 mln PLN, wobec 7,30 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBITDA: 1,01 mln PLN, wobec 0,84 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBIT: 0,68 mln PLN, wobec 0,49 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, Zysk netto: 0,58 mln PLN, wobec 0,48 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dane skonsolidowane: Przychody: 12,70 mln PLN, wobec 12,32 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBITDA: 0,92 mln PLN wobec - 0,64 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBIT: 0,52 mln PLN wobec - 0,98 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, Zysk netto: 0,35 mln PLN wobec - 2,20 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Poprawa wyników działalności Spółki Black Point S.A. wypracowanych w IV kwartale 2018 r. jest efektem wprowadzanych optymalizacji i restrukturyzacji. Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za IV kwartał 2018 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 lutego 2019 roku. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.

Inne komunikaty