Notowania

EXA Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 8.02.2019 roku otrzymał powiadomienie od Prezesa Zarządu EXAMOBILE S.A., Macieja Błasiaka o transakcjach kupna akcji Emitenta.
Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty