Notowania

KBJ: strona spółki
8.02.2019, 21:57

KBJ Szacunkowe wyniki za IV kw. 2018 r.

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Emitenta za IV kw. 2018 r.
- Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi – wyniosły w IV kw. 2018 r. 10,4 mln zł, co stanowi wzrost o 22,5% w porównaniu z IV kw. 2017 r. - EBIDTA – 2,2 mln zł za IV kw. 2018 r., to jest 10,4% mniej niż w IV kw. 2017 r. - Zysk brutto – wyniósł w IV kw. 2018 r. 1,9 mln zł, to jest 14, 1% mniej niż w IV kw. 2017 r. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym za IV kwartał 2018 roku mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Inne komunikaty