Notowania

GRN Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za III kwartały roku obrotowego

Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2018/19, tj. za okres 01.04.2018 – 31.12.2018:
Dane skonsolidowane: Przychody: 368.602 tys. zł wobec 327.187 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 13%. EBITDA: 13.550 tys. zł wobec 13.713 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 1%. EBIT: 9.979 tys. zł wobec 10.627 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 6%. Zysk netto: 6.945 tys. zł wobec 7.607 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 9%. Dane jednostkowe: Przychody: 349.480 tys. zł wobec 314.151 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 11%. EBITDA: 12.156 tys. zł wobec 12.825 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 5%. EBIT: 8.946 tys. zł wobec 9.997 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 11%. Zysk netto: 6.554 tys. zł wobec 7.292 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 10%. Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów w analizowanym okresie był rezultatem m. in. rozwoju sieci sprzedaży oraz oferty asortymentowej i usługowej. Na wzrost sprzedaży wpłynęła również poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej w okresie, którego dotyczą dane. Wpływ na spadek pozycji wynikowych miały niższe wyniki odnotowane w III kwartale roku obrotowego 2018/19, będące głównie rezultatem poniesionych kosztów w zakresie prowadzonych działań akwizycyjnych. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany wobec okresu porównawczego.

Inne komunikaty