Notowania

ZYWIEC: strona spółki
27.02.2019, 15:59

ZWC Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. ("Spółka”) informuje o wydaniu w dniu 27 lutego 2019 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Spółkę od Chicago Poland Investment Group, LLC (‘Sprzedający’’) 100 % udziałów (‘’Udziały’’) w kapitale zakładowym spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. (‘’Transakcja’’).
W związku z powyższym Spółka informuje o spełnieniu się warunku zawieszającego z Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Spółką a Sprzedającym w dniu 12 listopada 2018 roku, co skutkuje możliwością zawarcia przez strony umowy rozporządzającej, na mocy której Grupa Żywiec S.A. nabędzie Udziały w kapitale zakładowym Browaru Namysłów Sp. z o.o. Zamknięcie Transakcji i nabycie własności Udziałów planowane jest na przełomie marca i kwietnia 2019 r., o czym Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty