Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-03-24
ZWC Wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
481,00
0,00
2023-03-13
ZWC SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
481,00
0,00
2023-03-13
ZWC Korekta do skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022
481,00
0,00
2023-02-15
ZWC Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki sprawozdania na temat informacji niefinansowych
481,00
0,00
2023-01-27
ZWC Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
481,00
0,00
2023-01-26
ZWC Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
481,00
0,00
2023-01-25
ZWC Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
481,00
0,00
2022-12-22
ZWC Zawiadomienie Heineken International B.V. o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. / Notification of Heineken International B.V. of the increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.
479,00
+0,21
2022-11-29
ZWC Zawiadomienie od spółki Harbin B.V. o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki Grupa Żywiec S.A. / Notification from Harbin B.V. on the sale of a significant block of shares in Grupa Żywiec S.A.
481,00
0,00
2022-11-29
ZWC Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania
481,00
0,00
2022-11-24
ZWC Zawiadomienie L’Arche Green N.V. o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. / Notification of L’Arche Green N.V. on the indirect increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.
481,00
0,00
2022-11-24
ZWC Zawiadomienie Heineken Holding N.V. o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. / Notification of Heineken Holding N.V. on the indirect increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.
481,00
0,00
2022-11-24
ZWC Zawiadomienie Pani Charlene de Carvalho-Heineken o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. / Notification of Mrs. Charlene de Carvalho-Heineken on the indirect increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.
481,00
0,00
2022-11-24
ZWC Zawiadomienie Heineken N.V. o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. / Notification of Heineken N.V. on the increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.
481,00
0,00
2022-11-24
ZWC Zawiadomienie Heineken International B.V. o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. Notification of Heineken International B.V. of the increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.
481,00
0,00
2022-11-02
ZWC Wyrok WSA uwzględniający skargę Emitenta
475,00
+0,42
2022-10-26
ZWC QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
477,00
0,00
2022-10-24
ZWC Zawiadomienie Pani Charlene de Carvalho-Heineken o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. / Notification of Mrs. Charlene de Carvalho-Heineken on the indirect increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.
473,00
+0,42
2022-10-24
ZWC Zawiadomienie L’Arche Green N.V. o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. / Notification of L’Arche Green N.V. on the indirect increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.
473,00
+0,42
2022-10-24
ZWC Zawiadomienie Heineken Holding N.V. o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. / Notification of Heineken Holding N.V. on the indirect increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.
473,00
+0,42
  • Poprzednia strona
  • z 81
  • Następna strona