Notowania

KOFAMA: strona spółki
28.02.2019, 15:22

KFM Powzięcie przez Zarząd Informacji o istotnej zmianie wartości aktywów, w tym istotnej zmianie wartości aktywów niematerialnych i prawnych

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż powziął informację o istotnej zmianie wartości aktywów, w tym istotnej zmianie wartości aktywów niematerialnych i prawnych. Wartość aktywów, w tym aktywów niematerialnych i prawnych uległa zmniejszeniu.
Szczegółowe dane dotyczące działalności operacyjnej Emitenta za 2018 r. zostaną przedstawione i opisane poprzez publikację raportu rocznego za 2018 r. Informacje publikowane są zgodnie z dokumentem "Indywidualny Standard Raportowania KOFAMA Koźle S.A." z dnia 13 grudnia 2017 r.

Inne komunikaty