Notowania

HRS Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka), informuje iż Rada Nadzorcza w dniu 5 marca 2019 r. delegowała z dniem 13 marca 2019 r. członka Rady Nadzorczej, Pana Konrada Miterskiego, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki zgodnie z art. 383 §1 kodeksu spółek handlowych. Czas delegacji został ustalony na okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem, że decyzją Rady Nadzorczej może ulec skróceniu.
W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Konrada Miterskiego.

Załączniki

Inne komunikaty