Notowania

ROVITA: strona spółki
7.03.2019, 10:11

ROV Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Spółki ROVITA S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 marca 2019 roku podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, o którego rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku.
W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Emitenta podjął decyzję o wyborze opcji strategicznej polegającej na przeprowadzeniu restrukturyzacji Spółki, poprzez zwiększenie udziału usług w przychodach, w celu zwiększenia efektywności prowadzonej działalności Spółki, w szczególności w zakresie poziomu uzyskiwanych marż z działalności operacyjnej. Jednocześnie, wobec zidentyfikowania kluczowych kierunków rozwoju dalszej działalności Spółki, Zarząd Emitenta postanawia z dniem 7 marca 2019 roku zakończyć przegląd opcji strategicznych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty