Notowania

IVE Końcowe rozliczenie projektu LIFEcogeneration.pl

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: "Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2018 z dnia 1.10.2018 r. informuje, że Komisja Europejska dokonała końcowego rozliczenia realizowanego w okresie od dnia 1.07.2013 r. do dnia 30.09.2018 r. projektu LIFEcogeneration.pl. W dniu 11.03.2019 r. Emitent otrzymał pisemną informację z Komisji Europejskiej o zwolnieniu gwarancji bankowej w wysokości 702.687,20 euro, będącej zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu. Więcej o projekcie LIFEcogeneration.pl można dowiedzieć się na stronie: http://lifecogeneration.pl.

Inne komunikaty