Notowania

WIKANA: strona spółki
13.03.2019, 15:50

WIK Zawarcie umowy nabycia nieruchomości komercyjnej

WIKANA S.A. (Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., że w związku z otrzymaniem decyzji o nieskorzystaniu przez Prezydenta Miasta Łodzi z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Włókniarzy 236 (Nieruchomość), w dniu 13 marca 2019 r. spółka zależna Emitenta – WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa – w wykonaniu zobowiązania wynikającego z warunkowej umowy sprzedaży z dnia 21 lutego 2019 r. zawarła z PKO Leasing Spółka Akcyjna umowę przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości, wraz z prawem własności budynku i budowli usytuowanych na Nieruchomości.

Inne komunikaty