Trwa ładowanie...
bEUMmvQl
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-12-02
WIK Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
4,36
-0,92
2021-11-29
WIK QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,50
+0,44
2021-11-10
WIK Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
4,74
-2,53
2021-10-26
WIK Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej
4,96
0,00
2021-10-19
WIK Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego
4,96
0,00
2021-10-05
WIK Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w IIII kwartałach 2021 r.
5,00
+1,00
2021-09-30
WIK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
4,70
0,00
2021-09-28
WIK Przyjęcie przez Radę Nadzorczą WIKANA S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki
4,84
-7,02
2021-09-27
WIK Rozwiązanie przez spółkę zależną umowy leasingu oraz nabycie nieruchomości komercyjnej
4,80
-2,08
2021-09-13
WIK Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A.
5,05
0,00
2021-08-27
WIK Zawarcie istotnej umowy
5,00
+4,00
2021-08-20
WIK Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu
4,90
-2,86
2021-07-29
WIK Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej
4,48
-1,79
2021-07-19
WIK Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego
4,54
-3,08
2021-07-16
WIK Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umów kredytowych
4,40
+3,18
2021-07-08
WIK Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2021 r.
4,58
0,00
2021-07-02
WIK Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
5,40
-4,63
2021-06-30
WIK Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej
5,20
+0,96
2021-06-30
WIK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
5,20
+0,96
2021-06-30
WIK Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
5,20
+0,96
  • Poprzednia strona
  • z 80
  • Następna strona
bEUMmvQT